1.Strona  przeznaczona na informacje zarządu  podkarpackiego wojewódzkiego samorządu przewodnickiego.

 

2.Komisja przewodnicka ZG PTTK  wybrana  na naradzie 21.03.2010 r.,

informacje:   

http://przewodnicy.pttk.pl